„Loodusjõudude kulgemine inimeseni läbi mahetoidu“

Ettekanne: "Loodusjõudude kulgemine inimeseni läbi mahetoidu"
Esineja:
Juhan Särgava
Ametiala: Mahetootja
Teemad: / /

Üritus: Maaema Viljapäevad 2009
Konverents: "Tervis kõigile!"
Kuupäev: 19.09.2009
Aeg:
12:15 - 13:00

Ettekande sisu

Inimese ülesehitus “mahepeeglist” vaadatunaJuhan Sargava

 • Mineraalne maailm – KIVIRIIK
  • füüsiline maailm, vormivaimud
 • Taimede maailm – TAIMERIIK
  • eeterkeha kujustab taime, elujõud kasvatab
 • Loomade maailm – LOOMARIIK
  • lisandub tundekeha, liikuvus, toitumine, hing
 • Inimeste maailm – INIMRIIK
  • lisandub inimvaim, MINA selle keskel

Inimese ülesehitus

 • Lihtsustatult võttes koosneme füüsilisest KEHAST, mille arengut ja kuju meie MINA pidevalt juhib ja arendab
 • Hingest , millele on omad liikmed: tundehing, teadvushing, aistinghing.
 • Vaimust millest tuntavam osa on mõtlemisvõime ja ühilduvus vaimumaailmaga.
 • MINA istub kujundlikult “kehas” nagu masinas, mida ta juhib ja hooldab.
 • Materiaalse kehaga MÕTLEB, TUNNEB ja SOOVIB täita oma eluülesannet, eesmärki, milleks ta sünni ja surma vahelisele areenile tuli.

Oled see, mida sööd

 • Toiduvalikud mugaval viisil kaubanduses.
 • Igat lõhna, värvi ja maitset osatakse järele teha. Lõhna- ja maitseainetest keelatakse ära igal aastal kümneid, millede otsene kahjulik toime ilmsiks tuleb.
 • Ostja “mugavuseks” tehtud asjad alluvad sageli tehnokraatlikele raha tegemise meetoditele. Tootevalik on vahetult letil.
 • Inimorganismis nagu kivimüüris peavad olemas olema kõik kivid. Mõne puudumisel müür jääb viletsamaks..

Taimeriik on loodud teenindama looma ja inimriiki parimal viisil

 • Loomariik koosneb taimeriigi seaduspärasustest ja saab oma eluks vajaliku taimeriigist.
 • Inimriik ki luues on kasutatusele võetud paremik loomariigi seaduspärasustest.
 • Taimeriigist saame lisaks energiale ka kujustusjõud, mõttetegevuseks vajalikud peenenergiad.
 • Tahtmine, viitsimine, eesmärgistamine, tegevus tulenevad eelkõige mõttemaailmast. Omakorda on mõtttemaailm vahetus seoses meie “KERE” üldseisundiga.
 • VALU – see on jumala jutuajamine inimesega – miski on v’äga valesti. “KERE” hooldmisel on tekkinud olulised puudujäägid.
 • Taimeriigis on alati korrigeerimiseks vajalikud taimed olemas. Võimalus usaldada iseennast või paluda abi teadjamatelt.
 • Ümbritsevad taimed on alati täis tahtmist looma kui inimest aidata tema vaevustes, kuid neil puudub võimalus kui oleme upsakad ja ei anna endast informatsiooni ja sidet.

Looduse “KROON” vajab sidet loodusega

 • Vanemates traditsioonides hoiti seemneid suus ennem külvamist, räägiti iga sibulaga istutamise ajal.
 • Kaduma on läinud suur hulk vanu rituaale, millega saadi siduvus taimeriigiga, loomadega.
 • Kui kasta oma kodumurul mingit osa seebita ihu loputusveega, siis kasvavad ja arenevad seal taimed, mis sobivad täpselt Sinu tasakaalutuste tasandamiseks organismis.
 • Esmane võimalik on toitu kasvatada niimoodi, et teadlikult seda mitte mitte mürgitada.

Peame õppima taimeriigi soove austama

 • Maakera areng on loonud viljakandva mullakihi ilma väetiste- ja mürkideta
 • Väetised tulid kasutusele peale esimest maailmasõda, kus püssirohu valmistamise põhiline koostisosa – lämmastik leidis uue turu põllumehe näol. Keemiatööstus leidis uue väljundi.
 • Koos väetistega ilmnesid uued taimehaigused, mille mõjude vähendamiseks võeti kasutusele taimemürkide maailm.
 • Taimemürkide kasutuses hakkasid ilmnema nende mõjud meie toidulaual. Igal aastal keelatakse ära ca 30 ..40 mürgi turustamine kahjulike mõjude avastamise tõttu.
 • Tuelvad järjest uued “täiesti kahjutud” mürgid asemele.

MAHEPÕLLUMAJANDUSJuhan Sargava

 • Mahepõllumajandus on taasavastatud vana põllumajandusmeetod toidu tootmiseks loodust vähem “solvaval” viisil.
 • Ükski töötlemise meetod ei tee tavatoitu mahedaks.
 • Oluline on kuidas taim ja loom on kasvanud, millest toitunud.
 • Loomade toiduks kasvatatakse viljad ja heintaimed mahemeetodil.
 • Mahemeetod põhineb liblikõieliste kasvatamises külvikorras. Taimede toitmiseks kasutatakse loomasõnnikut just nii nagu see toimub looduseski.
 • Saadud piim ja liha tulevad mahetootena.
 • Mahemärki ei lubata kasutada ka siis kui üldiselt mahedasse tootesse on lisatud mittemahedaid lisandeid või maitseaineid.
 • Süsteem on range ja riikliku kontrolli all, mida jälgitakse inspekteerimistoimingute kaudu.
 • SAIDAFARM on keskendunud piimatoodetele.

Kommentaarid

Esineja kõik ettekanded

>

Jaga seda sõbraga

Hei, see võib sulle huvi pakkuda: Loodusjõudude kulgemine inimeseni läbi mahetoidu! Vaata siia: https://www.maaema.ee/ettekanded/loodusjoudude-kulgemine-inimeseni-labi-mahetoidu/