Otsime oma korraldustiimi uusi inimesi

Otsime oma korraldustiimi uute ideedega kellel on kirg ja oskused ürituse korraldamisel

Uuenenud Maaema messi korralduses peame tähtsaks toimkonda, kuhu kuuluvad keskmises vanusegrupis olevad isikud, kellel on teadmisi ja kogemusi ürituste organiseerimisel ning tahe, visioon ja kujutlusvõime aktiviseerida ja luua mess tänapäevasemaks – kajastada selles koos seni toimunud maaelu teemasid ja aktuaalseid maavaldkonna ligilähedaseid teemasid eluterve keskkonna säilimiseks.

Kokkuvõttes teha mess huvitavaks!

Meil on palju teemasid, mida arutada koosolekul ja ka kirjalikult ja milles võib kaasa rääkida:

  • Miks seda üritust vaja on?
  • Miks Maaema mess ei toimi enam käesoleva süsteemi rakendamisel?
  • Kui messi korraldada, kas korraldada linnas või maal, kas korraldada messi asemel videokonverents või midagi muud?
  • Kas viia messi läbi noorte kaasabil ja noorte hulgas?
  • Kas messi on vaja vanemate inimeste jaoks, kust leiaksid tervistavaid tooteid?
  • Kui korraldada heategevuslikku ettevõtmist, kus tuleb raha ja kelle jaoks seda korraldame?
  • Millised oleksid Maaema messi toimimiseks olevad initsiatiivgrupid?
  • Mida toimkond võiks saada läbi selle süsteemi toimimise? Kas päästaks raha või midagi muud?

Ja palju muid küsimusi.

Saada oma

Laadimine